Gaan we echt te snel scheiden?

Geregeld krijg ik als Scheidingsplanner te horen: “mensen scheiden vandaag de dag echt veel te snel” of “als er soms maar even iets tegenzit in een relatie, dan kiezen mensen al voor een scheiding”. En dan hoor ik dat dikwijls van mensen die zelf wél een goede relatie hebben en zich hierdoor moeilijk kunnen verplaatsen in mensen waarbij dat niet het geval is. Uit de vele gesprekken die ik in mijn praktijk voer met mensen die hebben besloten te gaan scheiden, trek ik toch andere conclusies.

Proces kan jaren duren

Over het algemeen gaat aan het besluit om te gaan scheiden een langdurige periode van wikken en wegen vooraf. Heel vaak is dat zelfs een proces van jaren. Er wordt tezamen hard gewerkt aan het verbeteren van de relatie, mét of zonder hulp van een relatietherapeut. Belangen worden tegen elkaar afgewogen. Aan de ene kant staat het eigen belang. Aan de andere kant de belangen van de partner. En niet te vergeten de belangen van de kinderen. En waar kies je dan voor? Het voortzetten van de relatie, ook al verloopt niet alles even goed? Of een scheiding met alle gevolgen die daarbij horen?

Bevestigen van het eigen gevoel

Als de nadelen van het aanhouden van de relatie zwaarder beginnen te wegen dan de voordelen, dan komt een mogelijke scheiding pas echt in beeld. En dan gaat men op zoek. Naar bevestiging van het eigen gevoel om te gaan scheiden. Door bijvoorbeeld een vriend of vriendin in vertrouwen te nemen. Door de partner te confronteren met wens om de relatie te beëindigen. Op internet veelvuldig zoeken naar informatie. Verhalen van lotgenoten worden gebruikt om de eigen situatie in perspectief te kunnen plaatsen. En soms worden de kinderen op de hoogte gebracht van de situatie die ontstaan is tussen de ouders.

Is de uitkomst scheiden?

Ja, wat doe je dan? Bijna niemand kan alle gevolgen van een scheiding goed overzien. Bovendien komen in deze situatie de belangen van de beide partners niet meer volledig met elkaar overeen. Hoe ga je dan met elkaar goede afspraken maken? Tip: zoek hulp! Kies samen voor een bemiddelaar die je uit de huidige situatie loodst en je een perspectief schetst voor de toekomst. Als dat perspectief voor beide partner weer in beeld komt, dan ontstaat er beweging. En die beweging is nodig. Want zonder die beweging ontstaat er een impasse die kan leiden tot een onnodig conflict waar uiteindelijk niemand beter van wordt.

Op zoek naar meer tips? Ga naar ‘Scheiden en dan?

Auteur van dit artikel: Frank van Boxtel – Scheidingsplanner Oost-Brabant