Kinderrekening bij een scheiding

Artikel van de maand

Elke maand schrijft een van onze Scheidingsplanners zelf een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk vaktechnisch toelichten of een opiniestuk zijn. Deze maand beschrijft Scheidingsplanner Frank van Boxtel de mogelijkheden van een kinderrekening bij een scheiding.

Kinderrekening bij scheiding

Ouders die gaan scheiden zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen voor hun minderjarige kinderen. Die verplichting geldt ook voor samenwoners. In het ouderschapsplan moet onder andere worden vastgelegd wanneer de kinderen bij welke ouder verblijven, hoe de vakantieperiodes worden ingevuld, wie welke verantwoordelijkheden heeft et cetera. Ook dienen de ouders afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Dat kan door middel van kinderalimentatie, waarbij de ene ouder maandelijks een bedrag voor de zorg van de kinderen betaalt aan de andere ouder. Het is echter ook mogelijk om de kinderkosten te betalen van een gezamenlijke bankrekening, de kinderrekening.

Wat is een kinderrekening bij een scheiding?

Bij een kinderrekening storten de ouders na de scheiding maandelijks, naar verhouding van hun draagkracht, ieder een bedrag op de kinderrekening. Van deze kinderrekening kunnen alle kosten van de kinderen betaald worden. Vervolgens onttrekt elke ouder maandelijks een bedrag ter compensatie van de kosten die hij/zij in zijn/haar eigen huishouden voor de kinderen betaalt (verblijfskosten). Denk hierbij aan de kosten van eten, drinken, verzorging, energie en dergelijke. Die kosten betaalt iedere ouder dus zelf, maar hij/zij ontvangt van de kinderrekening daarvoor dus een vergoeding.

De verblijfoverstijgende kosten, zoals kleding, schoenen, schoolkosten, contributies, niet-vergoede ziektekosten en dergelijke worden rechtstreeks vanaf de kinderrekening betaald. Als deze kosten zich voordoen, dan hoeft er tussen de ouders dus geen discussie te ontstaan over wie deze kosten zou moeten betalen. Ze worden namelijk rechtstreeks van de kinderrekening betaald.

Co-ouderschap en een kinderrekening

Bij co-ouderschap na de scheiding deelt u als gescheiden ouders samen de zorg- en opvoedingstaken. Hierbij gaat het meestal om een bijna gelijke verdeling van de zorg. Uw kinderen zijn bijna even vaak bij hun moeder als bij hun vader. U kunt bij co-ouderschap ook kiezen voor een kinderrekening in plaats van kinderalimentatie. Ook dan storten de ouders maandelijks naar verhouding van hun draagkracht een bedrag op de kinderrekening. Daarnaast onttrekken zij naar verhouding van de zorg een bedrag van de kinderrekening ter compensatie van de verblijfskosten voor de kinderen. Bij een 50%/50% co-ouderschap is dat voor iedere ouder dan hetzelfde bedrag.

Voordelen kinderrekening bij scheiding

Een belangrijk voordeel van de kinderrekening is de transparantie. Beide ouders kunnen vaststellen dat hun bijdragen, die voor de kinderen bedoeld zijn, ook daadwerkelijk aan de kinderen worden besteed. Dat is bij ‘traditionele’ kinderalimentatie niet altijd helemaal duidelijk. En daar kan, zeker bij onverwachte uitgaven, nogal eens discussie over ontstaan. Door het gebruik van de kinderrekening kun je makkelijker samen de kwestie oplossen. Bedenk wel dat het gebruik van een kinderrekening om een goede communicatie tussen de ouders vraagt.

Nadelen kinderrekening bij scheiding

Een van de grootste nadelen is dat je voor het afdwingen van de betaling op de kinderrekening je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) niet kunt inschakelen om dat bedrag te innen bij je (ex-)partner. Bij een kinderrekening moet je naar een rechter of gerechtsdeurwaarder om het bedrag te innen.

Wat als de kinderrekening toch niet blijkt te werken?

Als de kinderrekening in de praktijk niet blijkt te werken zoals je dacht, dan is het wel lastig om de kinderrekening terug te draaien of te veranderen naar een kinderalimentatieregeling. Er is op voorhand niet te zeggen wanneer het wel of niet kan als het verschil van mening voor de rechter komt. De rechter beoordeelt per geval of de kinderrekening stop wordt gezet. Uiteraard is een omzetting in onderling overleg altijd mogelijk.

Wel of niet kiezen voor een kinderrekening?

De kinderrekening is geen ei van Columbus. Het is niet dé oplossing voor alle problemen die na de scheiding tussen ouders over de kinderen kunnen ontstaan. Het is wel een mogelijkheid voor ouders om de discussie over de kosten van de kinderen te beperken, door transparant met deze kosten om te gaan. Voorwaarde is wel dat u goede afspraken met elkaar op papier zet, zodat altijd helder is wat de uitgangspunten van kinderrekening zijn. Daarnaast mogen de gemaakte afspraken niet in strijd zijn met de wet.

De Scheidingsplanner kan u goed informeren over alle voor- en nadelen van een kinderrekening bij een scheiding. Bovendien kunnen wij u adviseren over de opzet van de kinderrekening en de afspraken voor u helder verwoorden in het ouderschapsplan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Auteur: Frank van Boxtel – Scheidingsplanner Den Bosch – Uden – Veghel

Andere artikelen van de maand

Geef een reactie