Ouderschapsplan wijzigen

Tijdens het scheidingstraject heeft u samen een ouderschapsplan opgesteld. Na de scheiding kan het voorkomen dat u het ouderschapsplan moet wijzigen. Bijvoorbeeld omdat uw situatie gewijzigd is of omdat bepaalde afspraken niet meer goed werken omdat uw kinderen ouder zijn geworden. Want over een kind van negen worden immers andere afspraken gemaakt dan over een kind van vijftien. Gemaakte afspraken zult u daarom zo nu en dan in goed overleg moeten wijzigen aan de nieuwe ontwikkelingsfase van uw kinderen.

Redenen om het ouderschapsplan te wijzigen

Veel voorkomende redenen om het ouderschapsplan te wijzigen zijn:

  • Behoeften kinderen veranderen omdat ze ouder worden
  • U of uw ex-partner heeft een nieuwe relatie
  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Omgangsregeling werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • In de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken toch niet werken
  • U of uw ex-partner heeft een andere baan of andere werktijden gekregen
  • Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school
  • U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen
  • Verhuizen in verband met een nieuwe relatie of een andere baan

Ouderschapsplan evalueren

Het ouderschapsplan is een levend document en zal met u, uw ex-partner en uw kinderen moeten meegroeien. Het is dus belangrijk om het ouderschapsplan regelmatig te evalueren. Hoe loopt het? Wat kan eventueel anders? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken? Moeten we nieuwe afspraken maken die beter werken? Door het ouderschapsplan periodiek te evalueren, houdt u het document up-to-date. Het kan hierbij handig zijn om bij het opstellen van het ouderschapsplan meteen de afspraak op te nemen dat u bijvoorbeeld samen jaarlijks het plan gaat evalueren en waar nodig gaat wijzigen.

Ouderschapsplan (laten) wijzigen

Als u afspraken in het ouderschapsplan wilt wijzigen, dan doet u dat het beste in onderling overleg. Soms kunt u daar onze hulp wel bij gebruiken. Bijvoorbeeld voor een herberekening van de kinderalimentatie omdat u of uw ex-partner zijn/haar baan verliest en hierdoor minder verdient. Of omdat u nog niet helemaal op één lijn ligt over de gewenste aanpassingen. Onze begeleiding is er dan op gericht om samen tot een oplossing te komen. Hierbij toetsen wij uw ouderschapsplan aan de actuele situatie en leggen de nieuwe afspraken voor u vast in een gewijzigd ouderschapsplan.

Meer weten over het wijzigen van uw ouderschapsplan?

Bel 06 – 234 985 30 of stuur een e-mail naar deventer@scheidingsplanner.nl.