Hoe vertelt u uw kinderen dat u gaat scheiden?

Een scheiding is voor kinderen verdrietig. Toch is er voor kinderen na een scheiding ook een nieuwe toekomst. Dit is wel afhankelijk van hoe u er als ouders in slaagt een goede ouderrelatie te hebben tijdens en na de scheiding. De wijze hoe ouders met elkaar en naar de kinderen toe met de scheiding omgaan, is voor kinderen van levensgroot belang.

Het paraplugesprek

Uit de praktijk blijkt dat kinderen er het meest baat bij hebben als ouders samen aan hun kinderen vertellen dat zij gaan scheiden: de scheidingsmelding. De scheidingsmelding samen met de kinderen, noemen we in de praktijk het paraplugesprek. Dit paraplugesprek is heel erg noodzakelijk! Hierin vertelt u als ouders samen aan de kinderen dat u gaat scheiden en dat het uw uitdrukkelijke wens is dat zij een goede relatie behouden met ieder van de ouders. Hierbij worden onjuiste veronderstellingen en misverstanden rechtgezet. In het gesprek krijgen de kinderen ruimschoots de gelegenheid om daarop te reageren, ook emotioneel, en de kinderen kunnen ook hun wensen naar voren brengen.

Hoe pakt u een paraplugesprek aan?

Kies een moment uit waarbij u niet gestoord wordt, neem de tijd voor dit gesprek. Het is ook prettig als u na het gesprek de tijd neemt om te kijken wat het gesprek bij uw kinderen teweeg heeft gebracht. Een moment vlak voor het weekend zou een goed moment kunnen zijn, bijvoorbeeld de vrijdagavond. Zorg ervoor dat u dat weekend goed beschikbaar bent voor uw kinderen. Kijk zelf hoe uw kinderen ermee omgaan en ga het gesprek aan om te na te gaan of uw kinderen nog vragen hebben of ergens mee zitten. Herhaal dit in de komende tijd zodat uw kinderen de gelegenheid blijven hebben om hun gevoelens en eventuele zorgen te uiten. Het liefst in een vast patroon.

Hoe voert u een goed paraplugesprek?

We geven u graag een aantal tips:

  1. Voer het gesprek samen én bereid het gesprek samen voor. U blijft beide ouders, ook na de scheiding. Oefen het paraplugesprek zelfs. Bedenken hoe het gesprek zal zijn, is heel iets anders dan het daadwerkelijk voeren. Door samen te oefenen en de woorden uit te spreken haalt u de scherpe kantjes er voor uzelf af. Tevens wordt u zich bewust van uw eigen emoties en heeft u uzelf meer onder controle wanneer u daadwerkelijk voor de taak staat.
  2. Zorg dat u samen overeenstemming heeft over de reden van de scheiding voordat u uw kinderen vertelt dat u gaat scheiden. Hierdoor komt u tijdens het gesprek niet voor verrassingen te staan.
  3. Ga niet diep op de reden van de scheiding in. Dit is iets tussen u samen waarbij ieder ook een geheel andere beleving kan hebben hoe het komt dat u gaat scheiden. Heb respect voor de eigen beleving van de ander, wat u daar ook van vindt. Houd de reden op het niveau van de kinderen. Niet: “Mama is verliefd op een andere man” maar “We merken dat we niet meer gelukkig zijn wanneer we samen zijn.”
  4. Voer het gesprek op een plek waar de kinderen zich veilig voelen. Dit geeft de kinderen de gelegenheid zich vrij te uiten.
  5. Toon uw emoties en reguleer ze. Door uw emoties te tonen, laat u zien dat u open staat voor emoties die de kinderen kunnen hebben. Voelt u tranen prikken, benoem het dan: “Ik vind het moeilijk en ben er verdrietig van.” Onderstreep dat u de ouder bent en uw kinderen u niet hoeven te troosten of voor u hoeven te zorgen.