Hoeveel kost een scheiding?

De kosten van een scheiding is van diverse factoren afhankelijk. Een eenduidig antwoord op de vraag ‘Wat kost een scheiding?’ kan dus helaas niet gegeven worden. De belangrijkste factor is toch wel uw situatie. Bent u nog ‘on speaking terms’ met elkaar of kunt u echt niet met elkaar aan tafel zitten? Dit beïnvloedt namelijk uw keuze voor een gezamenlijke of ieder een eigen scheidingsadviseur en natuurlijk ook de kosten van uw scheiding. Daarnaast speelt hoe ingewikkeld uw scheiding is ook een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan het moeten afwikkelen van allerlei financiële zaken, zoals een koopwoning, de alimentatie, eventuele schulden, uw pensioen of een eigen onderneming.

Kosten scheiding via mediation

Als u uit elkaar gaat en u kunt nog met elkaar aan tafel afspraken maken, dan is samen scheiden/mediation voor u de beste optie. In deze situatie kunt u voor een gezamenlijke scheidingsadviseur/mediator kiezen die uw beider belangen behartigt. Samen scheiden/mediation biedt u diverse voordelen:

 • Door de begeleiding kan escalatie vaak voorkomen worden
 • Hierdoor veel minder kans om in een conflictsituatie terecht te komen
 • Er wordt door de oplossingsgerichte begeleiding meestal vrij snel een overeenstemming bereikt
 • Bij samen scheiden is het scheidingsproces hierdoor meestal een stuk korter
 • De kosten zijn aanzienlijk lager door een gezamenlijke scheidingsadviseur

Uiteraard zijn de uiteindelijke kosten afhankelijk van uw situatie: hoe snel kunt u samen afspraken maken, hoeveel afspraken heeft u hiervoor nodig, wat moet er allemaal afgewikkeld worden, wat is de feitelijke situatie, welk advies is er nodig en wat kunt u eventueel zelf regelen. Soms is het mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken.

Lees meer over mediation/samen scheiden.

Kosten eenzijdige scheiding

Helaas is het niet altijd mogelijk het scheidingstraject samen met uw partner te doorlopen. Redenen kunnen zijn:

 • U of uw partner kan dit te emotioneel vinden
 • U kunt bang zijn dat uw eigen belangen niet goed behartigd worden
 • U vindt het moeilijk om voor uw eigen belangen op te komen.

Als dit uw situatie is, dan is eenzijdig scheiden/alleen scheiden wellicht een optie voor u. Bij deze vorm van scheiden zijn de kosten wel hoger, omdat u ieder een eigen adviseur in de hand neemt. Daarnaast duurt het scheidingstraject bij eenzijdig scheiden langer. Bovendien heeft u een hogere kans op een vechtscheiding als beide partijen er niet in goed overleg willen uitkomen.

Als u misschien in gerechtelijke procedures terecht gaat komen, zijn de kosten altijd hoger dan ingeval een gezamenlijk overleg met ieder een eigen adviseur mogelijk is.

Lees meer over een eenzijdige scheiding

Kosten scheiding met kind

De kosten van een scheiding met kinderen zijn in de basis gelijk aan de kosten van een scheiding zonder kinderen. U kunt dus uitgaan van de kosten van een scheiding op basis van mediation of een eenzijdige scheiding. Bijkomende kosten zijn wel het opstellen van het wettelijke verplichte ouderschapsplan als u minderjarige kinderen heeft. Hoeveel kosten dit zijn is afhankelijk van uw situatie. Veel ouders kunnen prima onderling afspraken maken over de kinderen. Andere ouders hebben hier soms wat meer ondersteuning bij nodig. Ook kunnen sommige kinderen moeite hebben met het omgaan of verwerken van de scheiding. Dan kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld een kindercoach in te schakelen. Tot slot zijn er nog kosten voor het berekenen van de kinderalimentatie.

Keuze scheidingsadviseur van invloed op kosten

Wie u kiest als scheidingsadviseur heeft ook nog invloed op de kosten van uw scheiding. Kijken we naar een advocaat, dan begeleidt hij/zij u met name op juridisch gebied. Oftewel, het uitgangspunt van een advocaat zijn uw rechten en plichten. Het doel van een mediator is voornamelijk gezamenlijk tot afspraken komen, met als uitgangspunt het oplossen van conflicten. Een mediator geeft hierbij nauwelijks tot geen advies of sturing. Gedegen financieel en fiscaal advies is in de regel bij een mediator of advocaat niet mogelijk.

Heeft u dus financiële zaken te verdelen, zoals een koopwoning of een eigen onderneming, dan moet er meestal nog een financieel expert ingeschakeld worden om deze zaken af te wikkelen. Dit brengt natuurlijk extra tijd en kosten met zich mee. De Scheidingsplanner biedt u begeleiding op juridisch, financieel en fiscaal gebied. Ook gaan we advies, sturing en emotionele ondersteuning niet uit de weg. Bij ons vindt u dus een allesomvattende aanpak zonder extra kosten en een vlottere afwikkeling!

Bent u benieuwd naar de belangrijkste verschillen tussen de aanpak van een advocaat, mediator en de Scheidingsplanner? Download dan hier het overzicht met alle verschillen.

Bijkomende kosten scheiding

Als u getrouwd bent dan moet u altijd een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen heeft. Voor het afhandelen van uw verzoekschrift worden griffiekosten gerekend. In 2020 bedragen deze kosten € 297,- voor een gezamenlijk verzoekschrift. Daarnaast moet u nog een aantal uittreksels bij uw gemeente aanvragen. Welke uittreksels dit zijn vindt u in onze ‘checklist scheiden’.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

U kunt misschien in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand als uw inkomen en/of vermogen onder een bepaalde grens ligt. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van de advocaat of mediator. Voor deze bijdrage van de overheid moet er een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand worden aangevraagd. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo betaalt u altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. Daarnaast hangt de hoogte van uw eigen bijdrage af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld), maar ook van het resultaat van uw scheiding. Denk bijvoorbeeld aan de verkoopopbrengst van de woning. Meer informatie over de inkomensgrenzen en de eigen bijdrage vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kosten scheiding aftrekbaar

Sommige kosten van uw scheiding zijn fiscaal aftrekbaar. Het gaat dan om kosten voor het verkrijgen van een bron van inkomen. Bijvoorbeeld de kosten voor het verkrijgen of behouden van de partneralimentatie. De alimentatiegerechtigde mag deze door hem/haar betaalde kosten als aftrekpost opvoeren voor de inkomstenbelasting. Denk hierbij aan kosten zoals:

 • Advocaatkosten/kosten mediator
 • Telefoon-, porto- en reiskosten
 • Incassokosten

Let op! De alimentatieplichtige kan de door hem/haar betaalde kosten ten behoeve van de partneralimentatie niet aftrekken.

Wat kost scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed stamt uit de tijd dat men wettelijk verplicht was om tijdens het huwelijk samen te wonen. Sinds 2000 is deze wet gewijzigd en hoeft u dus tijdens uw huwelijk niet meer officieel uw tafel en bed te delen. Deze vorm van scheiden komt daarom tegenwoordig steeds minder voor. De echtscheidingsprocedure bij scheiden van tafel en bed is vrijwel gelijk aan de procedure voor een officiële scheiding. U blijft alleen officieel nog wel getrouwd. Omdat een rechter een uitspraak moet doen, zijn dezelfde stappen noodzakelijk als bij een definitieve scheiding. De kosten van een scheiding van tafel en bed zijn dus nagenoeg gelijk aan de kosten van een ‘gewone’ scheiding.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan uw verzekeraar wellicht de kosten voor mediation vergoeden. Sommige verzekeraars kennen een vergoeding tot wel €3.000,–.

Kosten scheiden via de Scheidingsplanner

Zoals gezegd is er geen eenduidig antwoord op de vraag ‘Wat kost een scheiding?’. Wij bespreken daarom graag eerst uw situatie in een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek nemen we de tijd om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast bekijken we samen met u wat wij voor u kunnen betekenen en wat u eventueel zelf kunt of wilt regelen. Hierdoor krijgen wij een goed beeld van uw situatie, waardoor wij een reële inschatting kunnen maken van de te verwachte kosten van het gehele scheidingstraject.

Geef een reactie