Uit elkaar gaan na samenwonen met een kind

Woont u samen met de vader of moeder van uw kind en deelt u gezamenlijk het gezag over het kind? Dan bent u, net als gehuwden of geregistreerd partners, wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij het uit elkaar gaan.

Misvatting als samenwoners met kind uit elkaar gaan

Omdat er geen tussenkomst van een advocaat en rechtbank vereist is om een samenleving te beëindigen verdwijnt de controle op het al dan niet opstellen van een ouderschapsplan. Hierdoor ontstaat in de praktijk de grote misvatting dat samenwoners niets hoeven te regelen op het moment dat zij uit elkaar gaan. Naast de verdeling van de goederen en het eventueel afwikkelen van het samenlevingscontract is het echter van belang – en dus zelfs verplicht – om in het geval van gezamenlijk gezag goede afspraken te maken over de kinderen.

Wie heeft er gezag over het kind?

Op het moment dat u als samenwoners uit elkaar gaat en u samen ouders bent van een kind of kinderen, dan is het van belang om vast te stellen of u beiden het gezag hebt. Zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt de vader namelijk niet automatisch gezag over het kind. Er wordt vaak gedacht dat door het kind te erkennen ook automatisch gezag tot stand komt, dit is echter niet zo. Alleen de moeder heeft van rechtswege automatisch gezag.

Gezamenlijk gezag over het kind

Het verkrijgen van gezamenlijk gezag kan in het geval van een samenwoning alleen door een verzoek en aantekening in het gezagsregister tot stand komen. Dit verzoek moet bij de rechtbank worden ingediend. U kunt dit tegenwoordig eenvoudig doen via www.rechtspraak.nl. U heeft hierbij wel de toestemming van de moeder nodig.

Geen gezamenlijk gezag geregeld?

Is dit niet gebeurd tijdens uw relatie met de moeder? U heeft dan geen gezag over het kind. De vader is hierdoor geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Hij mag daarom geen beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging. Ook na de verbreking van de relatie met de moeder blijft dit ongewijzigd.

Als alleen de moeder het gezag heeft, is het overigens alsnog mogelijk dat beide ouders gezag krijgen over de kinderen. De vader zal het kind moeten erkennen en beide ouders moeten de rechtbank verzoeken het gezamenlijk gezag vast te stellen.

Hoe gaat u uw ouderschap na het uit elkaar gaan vormgeven?

Wanneer er wel gezamenlijk gezag bestaat, is het van belang om met elkaar na te denken over hoe u de zorg en opvoeding in de toekomst, los van elkaar, gaat vormgeven. U moet nadenken over:

  • Het ouderschapsplan
  • De kinderalimentatie
  • Hoe u de zorg met elkaar verdeelt
  • Hoe u omgaat met (belangrijke) beslissingen
  • Hoe u met elkaar gaat communiceren

Bij alle aspecten van het uit elkaar gaan als samenwoners kan de Scheidingsplanner u goed bijstaan. Wij denken graag mee in het opstellen van een gedegen ouderschapsplan wat ook werkbaar naar de toekomst is.

Geef een reactie